ViaFinans
– Få betalt snabbare

Din verksamhets intäkter gör mer nytta på ditt företagskonto än på operatörernas, därför erbjuder vi tillägget ViaFinans. Med ViaFinans får du betalt snabbare, ökad likviditet som ger ditt företag ny kraft att växa.

  • Öka din kassa och din likviditet.
  • Påverkar inte din kreditvärdighet hos banken eller andra kreditmarknadsbolag.
  • Välj att få tidigarelagd utbetalning en gång eller löpande (årsavtal).

ViaFinans

pdf produktblad

Få betalt inom 10 bankdagar

Med ViaFinans får du betalt snabbare, istället för 40 dagars väntan på utbetalning betalar vi ut dina genererade intäkter inom 10 bankdagar efter varje månadsslut. Mer pengar i kassan skapar flexibilitet och nya möjligheter att utvecklas och växa.

Slipp långa kredittider

Dina betalsamtal är en outnyttjad tillgång med långa kredittider. Med ViaFinans slipper du ha dina pengar bundna hos operatörerna och kan istället använda pengarna till nya investeringar som får företaget att expandera.

Påverkar inte din kreditvärdighet

ViaFinans påverkar inte dina övriga kreditåtaganden eller lån eftersom kostnaden för tjänsten tas ut som en kassarabatt. Du kan välja att köpa tjänsten vid enstaka tillfällen eller att teckna ett löpande avtal.

Ökad likviditet

Med snabbare utbetalning skapar du ett starkare kassaflöde och en ökad likviditet. Med ViaFinans kan du vända ett negativt kassaflöde och frigöra kapital som gör det möjligt att satsa på framtiden.

För mer information om ViaFinans kontakta oss på 08-50 60 10 00 eller sales@viatel.se