Driftsäkerhet

Att den tekniska plattformen är tillförlitlig och stabil är A och O för dig som kund. En förutsättning för att uppnå hög driftsäkerhet är en modern och välutvecklad teknisk plattform, redundant infrastruktur och välrenommerade leverantörer och samarbetspartners. Men det räcker inte med det. Kunskapen om hur system designas, förvaltas och driftas är den mest avgörande faktorn till hög driftsäkerhet.

Vi har omfattande kunskap och erfarenhet av att drifta transaktionsintensiva realtidssystem och garanterar en tillgänglighetsgrad på mer än 99,999%.

Kunskap och kompetens

Teknik är en förutsättning för hög driftsäkerhet, men kunskap och kompetens är ofta den mest avgörande faktorn. Vi har omfattande kunskap och lång erfarenhet av att drifta transaktionsintensiva realtidssystem. Utbildning sker löpande för att upprätthålla kompetensen och vi har inövade processer när något oväntat skulle inträffa.

Teknisk plattform

Vi investerar löpande i vår tekniska infrastruktur för att upprätthålla en modern teknisk plattform som uppfyller våra högt ställda krav på driftsäkerhet och för att tillgodose våra kunders krav. Plattformen finns distribuerad på flera siter så att ett avbrott i en datorhall inte påverkar driften. All hårdvara är redudant – routrar, switchar och servrar. Dessutom använder vi hårdvara från välkända hårdvaruleverantörer såsom Cisco, HP och Dell.

Alla kritiska funktioner såsom telefoni, webb, databas, routrar och brandvägg är fullt redundanta genom HA, NLB och klusterlösningar. Övervakning av systemen sker såväl internt som externt, dygnet runt. Det innebär att om olyckan är framme och en server, switch eller brandvägg skulle sluta fungera så finns det alltid en passiv enhet som inom bråkdelen av en sekund automatiskt tar över den aktiva driften av systemet. Med redundans och dygnet runt övervakning minimeras skadan när olyckan är ett faktum.

Såväl vår telefoni- som SMS-plattform har mycket hög kapacitet med direktanslutningar till alla svenska mobila nät. Vi jobbar kontinuerligt med att säkerställa att vi kan möta våra kunders ökade krav och garantera våra kunders trafikvolymer.