Driftsäkerhet

Att den tekniska plattformen är tillförlitlig och stabil är avgörande för dig som kund. En förutsättning för att uppnå hög driftsäkerhet är en modern och välutvecklad teknisk plattform, redundant infrastruktur och välrenommerade leverantörer och samarbetspartners. Men det räcker inte med det. Kunskapen om hur system designas, förvaltas och driftas är den mest avgörande faktorn till hög driftsäkerhet.

Vi har omfattande kunskap och erfarenhet av att drifta transaktionsintensiva realtidssystem och garanterar en tillgänglighetsgrad på mer än 99,999%.

Kunskap och kompetens

Teknik är en förutsättning för hög driftsäkerhet, men kunskap och kompetens är ofta den mest avgörande faktorn. Vi har omfattande kunskap och lång erfarenhet av att drifta transaktionsintensiva realtidssystem. Utbildning sker löpande för att upprätthålla kompetensen och vi har inövade processer när något oväntat skulle inträffa.

Teknisk plattform

Vi investerar löpande i vår tekniska infrastruktur för att upprätthålla en modern teknisk plattform som uppfyller våra högt ställda krav på driftsäkerhet och för att tillgodose våra kunders krav. Plattformen finns distribuerad på flera siter så att ett avbrott i en datorhall inte påverkar driften. All hårdvara är redudant – routrar, switchar och servrar. Dessutom använder vi endast hårdvara från välkända leverantörer.

Alla kritiska funktioner såsom telefoni, webb, databas, routrar och brandvägg är fullt redundanta genom HA, proxy och klusterlösningar. Övervakning av systemen sker såväl internt som externt, dygnet runt. Det innebär att om olyckan är framme och en server, switch eller brandvägg skulle sluta fungera så finns det alltid en passiv enhet som inom bråkdelen av en sekund automatiskt tar över den aktiva driften av systemet. Med redundans och dygnet runt övervakning minimeras skadan när olyckan är ett faktum.

Såväl vår telefoni- som SMS-plattform har mycket hög kapacitet med direktanslutningar till de flesta mobila näten i Norden. Vi jobbar kontinuerligt med att säkerställa att vi kan möta våra kunders ökade krav och garantera våra kunders trafikvolymer.

Operatörsverksamhet

Viatel är registrerad som telefonioperatör hos PTS och står under PTS tillsyn. Vi bedriver samtrafik med svenska operatörer. För Viatel är det avgörande att kunna erbjuda samtrafik med operatörer för att kunna erbjuda pålitliga, säkra och kapacitetskrävande tjänster till konkurrenskraftiga priser. Vi välkomnar därför operatörer att integrera sina nät mot Viatels nät.

För att en operatör ska kunna ingå avtal om samtrafik med Viatel krävs att operatören är registrerad som telefonioperatör hos PTS, att villkor för att trafikera mellan näten är reciproka och att operatören har en god ekonomisk ställning. Avgifterna är reglerade av PTS. Tekniska förutsättningar följer av samtrafikavtalet.

Kontakta oss för mer information: samtrafik@viatel.se